Ethisch Verantwoorde Zorg

Zorgethiek
Wanneer we onze dagelijkse zorg voor patiënten, bewoners, cliënten bekijken vanuit ethiek ontwikkelen we

een zorgethische houding,

zorgzaamheid,

zorgvuldigheid,

oprechte aandacht

en betrokkenheid.


"Zorgen dragen voor mensen" is een bewuste keuze, de kwaliteiten een ontwikkeling.

Van "zorgen" naar

"zorg dragen voor"


Waar we de relatie centraal stellen en waar we de zorgvrager écht centraal kunnen stellen.


Relaties


Wat kunnen wij vanuit een zorgethische houding betekenen?

Waar kan IK deze betekenis geven? Iedereen is verantwoordelijk voor de zorgethiek vanop zijn plaats.